برگزاری مسابقات جام رمضان در استانداری خوزستان

جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات جام رمضان تشکیل شد
جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات جام رمضان به ریاست محسن قارونی مدیر کل اداری مالی استانداری و با حضور سایر اعضاء در خصوص نحوه برگزاری مسابقات تشکیل شد.
مدیر کل اداری مالی بیان کرد: این مسابقات در طی شب های ماه مبارک رمضان بین تیم های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداری کارون، حوزه استاندار، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، حوزه استاندار، مدیریت بحران، اداره کل حراست و اداره خدمات و ترابری برگزار می گردد.
محسن قارونی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین کارکنان و ارتقاء روحیه نشاط و شادابی است. این مسابقات در سالن سرپوشیده استانداری و راس ساعت ۲۱:۳۰ انجام خواهند شد.

 

336