به ریاست مدیر کل اداری مالی استانداری برگزار شد/جلسه کارگروه امر به معروف و نهی از منکر

جلسه کارگروه امر به معروف و نهی از منکر به ریاست محسن قارونی مدیرکل اداری مالی و با حضور سایر اعضاء در خصوص نحوه اجرای مصوبات این کارگروه در دفتر مدیرکل اداری مالی برگزار شد.
مدیر کل اداری مالی استانداری در ابتدای جلسه گفت: یکی از اهداف مجموعه در سال جاری علاوه بر برگزاری منظم جلسات، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات می باشد.
محسن قارونی اظهار کرد: پیام ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه ای باشد که مخاطب ضمن جذب شدن به آن، با محتوای پیام نیز ارتباط برقرار کند، این موضوع باعث می شود که اثربخشی آن پیام نیز بیشتر شود.
وی افزود: در زمینه القای پیام های امر به خوبی ها و نهی از منکرها باید نوآوری وجود داشته باشد و از تکرار خودداری کنیم، چرا که این موضوع بیننده یا شنونده را ترغیب می کند پیام را پیگیری کند و این امتیاز بزرگی است. در این خصوص می توانیم از ظرفیت فضای مجازی، سمن ها و رسانه های گروهی و پخش در مکان های عمومی نیز استفاده کنیم.
وی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های حوزه اداری مالی در این خصوص افزود: این امکان وجود دارد که از طریق اتوماسیون اداری پیام های متناسب با حوزه به اطلاع کارکنان رسانده شده و با تشکیل جلسات عمومی و دعوت از شخصیت هایی که استقبال بیشتری از آن ها می شود و برگزاری کارگاه های آموزشی گام های موثری برداریم.

354