شروع طرح تابستانی اوقات فراغت فرزندان کارکنان استانداری با حضور مدیر کل امور مالی اداری

طرح تابستانی اوقات فراغت فرزندان کارکنان استانداری با حضور مدیر کل مالی اداری محسن قارونی و معاون اداری مدیر کل اداری مالی خانم زینب پارسافخر در سالن ورزشی استانداری آغاز شد
محسن قارونی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده تدارکات لازم جهت حضور فرزندان پرسنل در طرح تابستانی اوقات فراغت صورت گرفته است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم محیطی پرنشاط برای فرزندان پرسنل ایجاد کنیم تا ضمن سپری کردن اوقات، مهات آموزی نیز انجام شود.
مدیر کل اداری مالی ضمن تقدیر و تشکر از تمام کسانی که در تنظیم این برنامه ها همکاری داشته اند بیان کرد: این طرح برای پسران و دختران در روزهای زوج و فرد و با هدف شادی آفرینی، مهارت آموزی و تقویت روحیه تعامل و همکاری در بین کودکان و نوجوانان انجام شده است.
وی افزود: یکی از عواملی که نقش بسزایی در ورزش کردن در دوره های بعدی زندگی را دارد همین بحث ورزش کردن در دوران کودکی و تجربه این موضوع در این دوران است.

367