جلسه هماهنگی سفر کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه به مشهد مقدس به ریاست مدیر کل اداری مالی استانداری برگزار شد

به گزارش واحد اطلاع رسانی اداره کل اداری مالی استانداری خوزستان، جلسه هماهنگی سفر کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه به ریاست مدیر کل اداری مالی محسن قارونی و با حضور سایر اعضاء در دفتر این اداره کل برگزار شد.
محسن قارونی بیان کرد: کارمندان یک سازمان نقش مهمی در کیفیت ارائه خدمات و موفقیت هر سازمانی دارند. از آنجائی که اهمیت نیروی انسانی در فرایند ارائه خدمات به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدهی به‌حساب می‌رود رضایت کارمندان از سازمان در این‌ بین نقش بسزایی دارد. سازمان‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات سفر به کارکنان خود به عملکرد آن‌ها ارزش نهاده و موجب جلب رضایت آن‌ها شوند.
مدیر کل اداری مالی اظهار کرد: پیرو پیشنهاد این حوزه و تایید سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مقرر گردیده است کلیه کارمندان وزارت کشور که که تا کنون از تسهیلات سفر مشهد استفاده نکرده اند به همراه خانواده(حداکثر چهار نفر با احتساب شخص کارمند) در صورت تمایل به مشهد مقدس مسافرت نمایند.
وی افزود: در خصوص نحوه تعیین نفرات و تاریخ استفاده از تسهیلات سفر در حوزه استانداری به عهده معاونت ها و ترجیحا با فرآیند قرعه کشی خواهد بود و در شهرستان ها فرمانداری ها تصمیم گیرنده می باشند.
محسن قارونی ضمن اشاره به مشکلات ادوار گذشته بیان کرد: در خصوص ثبت نام باید توجه شود که شخص حتما قصد جدی جهت سفر داشته باشد تا سهمیه کارکنان از بین نرود. همچنین سعی خواهد شد جهت کنترل کیفیت ارائه خدمات در هتل ها بازرسی های منظم انجام شود. تلاش خواهیم کرد برای بازنشستگان نیز سهمیه ای لحاظ شود.
شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در خصوص نام هتل ها، زمان سفر، افراد مشمول طرح و سایر اطلاعات متعاقبا اعلام خواهد شد.

397