دومین جلسه هماهنگی سفر کارکنان به مشهد مقدس به ریاست مدیر کل اداری مالی استانداری برگزار شد

به گزارش واحد اطلاع رسانی اداره کل اداری مالی استانداری خوزستان، دومین جلسه هماهنگی سفر کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه به ریاست مدیر کل اداری مالی محسن قارونی و با حضور شهاب رزمی مدیر کل بازرسی و امور حقوقی، مهدی مکارمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تحول اداری و سایر اعضاء در دفتر این اداره کل برگزار شد
محسن قارونی بیان کرد: با توجه به مصوبات جلسه گذشته و مذاکرات انجام شده هتل محل اقامت کارکنان، تاریخ اولین اعزام و تعداد کارکنان در هر اعزام مشخص شد. با توجه به هماهنگی های صورت گرفته در مراحل اولیه اعزام اولویت با کارکنانی می باشد که قبلا از این فرصت استفاده نکرده اند و جزء پرسنل وزارت کشور باشند. البته سهمیه ای هم برای بازنشستگان محترم در هر مرحله اعزام تعیین شده است.
مدیر کل اداری مالی اظهار کرد: بر اساس بررسی های انجام شده هتل محل اقامت از کیفیت مناسب برخوردار بوده و به مدت سه شب و چهار روز در اختیار کارکنان قرار می گیرد. البته در حین استفاده نیز بازرسی های لازم در خصوص نحوه ارائه خدمات و کیفیت سرویس دهی انجام خواهد شد.
وی افزود: بازنشتگان محترم در هر دوره اعزام کارکنان به مشهد مقدس سهمیه ای خواهند داشت که اطلاع رسانی در این زمینه از طریق شبکه دولت و کانون بازنشستگان انجام خواهد شد.

656